O nama


09. 03. 2010

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina iz 2002 godine prvi je put u pravni sustav Republike Hrvatske uveo Institucije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Zakonom je utvrđen cilj, osigurati sudjelovanje pripadnika nacionalnih manjina u javnom životu i zastupati interese nacionalnih manjina na razini jedinice lokalne i područne samouprave.

Temeljem istog zakona ljudska prava i slobode pripadnicima nacionalnih manjina su nedjeljiv dio demokratskog sustava Republike Hrvatske i uživaju potporu i zaštitu koja se najčešće odnosi na jamstvo u područjima uporabu manjinskog jezika i pisma: obrazovanje na manjinskom jeziku i pismu:njegovanje i iskazivanje i očuvanje vlastite kulture i povijesti.

Cilj Vijeća je očuvanje i zaštita položaja te promicanje interesa albanske nacionalne manjine u Hrvatskoj u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i drugim propisima Republike Hrvatske.

Nadolazeća događanja


Zanimljivosti