Anëtarët e këshillit


27. 08. 2012

Članovi Vijeća albanske nacionalne manjine Grada Zagreba

Predsjednik Vijeća: Gzim Redžepi
Zamjenica predsjednika Vijeća: Gentiana Fana
Osoba za kontakt: Melita Orešković

Članovi Vijeća:
1. Gentiana Fana
2. Gzim Redžepi
3. Merdita Agai Muhaxhiri
4. Šoip Šoipi
5. Ilir Murati
6. Mereme Samahodaj Thaqi
7. Šuip Ziberi
8. Ljiljana Koci
9. Jonuz Aliti
10. Ardian Kozniku
11. Avni Osmani
12. Arlinda Hima-Shatri
13. Enver Idrizi
14. Emirat Asipi
15. Tom Kačinari
16. Nik Prekpalaj
17. Muhamed Imeri
18. Florijan Jusufi
19. Xhevdet Sahatxhija
20. Luigji Kužnini
21. Salaedin Bajrami
22. Salji Idrizi
23. Zurap Raifi
24. Mafis Zendeli

Vijeće predstavlja 4292 pripadnika albanske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu, prema popisu stanovništva 2011.
U vrijeme izbora za članove Vijeća u popis birača bilo je upisano 3833 pripadnika albanske nacionalne manjine.
Članovi Vijeća izabrani su na izborima 5. svibnja 2019.

Aktivitete të radhës


Ta njohim vetën